• Cat 972 Homlokrakodó
 • Cat D6
  Cat D6
 • Nehéz viszonyok között
  Cat 320 C
 • 6CAT 330LN
  6CAT 330LN
 • Man
  MAN

A DELTA CAT Kft. célja az építőiparban elért hírnevének fenntartása és erősítése érdekében, hogy a lehető legmagasabb szinten feleljen meg vevői, ügyfelei kifejezett és elvárt igényeinek, valamint a környezetvédelemben is az elvárásoknak megfelelő, folyamatosan javuló teljesítményt tudjon felmutatni.

Felmértük és folyamatosan figyelemmel kísérjük tevékenységünk környezeti hatásait, kiválasztottuk a jelentőseket. A jelentős hatásokkal folyamatosan foglalkozunk.

Tevékenységünkre vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak való megfelelést elsőrendű feladatunkként kezeljük.

Eljárást alkalmazunk a környezetvédelmi jogszabályok figyelemmel kísérésére, alkalmazására, és a követelmények betartásának ellenőrzésére.

Minimálisra csökkentjük a keletkező hulladékokat, különösen a veszélyes hulladékokat; ahol csak lehetséges, újra feldolgozzuk az anyagokat. Minden hulladékot biztonságos és felelősségteljes módszerrel helyezünk el.

Felelősséget vállalunk minden kárért, amelyet erőfeszítéseink ellenére is tevékenységünk során előre nem látható okból környezetünknek okozunk, és minden erőfeszítést megteszünk a környezet helyreállítására és azon személyek kártalanítására, akik kedvezőtlen hatásokat szenvedtek el.

Nyilvánosságra hozzuk mind dolgozóink, mind a közvélemény előtt működésünkkel kapcsolatos olyan eseteket, amelyek kárt okoztak a környezetben, ártalmasak voltak az egészségügyre vagy biztonságra; nem járunk el azok ellen a dolgozóink ellen, akik jelentést tesznek olyan körülményekről, amelyek károsak lehetnek a környezetre, vagy egészségügyi, vagy biztonsági veszély jelentenek.

Gépparkunkat folyamatosan korszerűsítjük, döntő részük, alacsony füstgáz kibocsátású munkagépekből, szállítóeszközökből áll.

Célkitűzéseinkbe foglaltuk a légszennyezés folyamatos csökkentését, melyeket a tevékenységünk során használt munkagépek és tehergépjárművek okoznak, a légszennyezésre vonatkozó hazai követelmények kielégítésére törekszünk.

Tevékenységünk során keletkező veszélyes hulladékok környezeti ártalmainak csökkentését tűztük ki célul, mely területen, rövidtávon is eredmény mutatható fel.

MSZ EN ISO 14001:2005 valamint MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány szerinti környezetközpontú ill. minőség és környezetirányítási rendszert építettünk ki és működtetünk.

Figyelemmel kísérjük beszállítóink, alvállalkozóink és szerződéses partnereink, előírt kritériumainknak való megfelelőségét, környezettudatosságát, ez ügyben folyamatosan konzultálunk velük.

Társaság vezetői példamutató és kezdeményező szerepet vállalnak a minőség és környezetirányítási rendszer szabvány követelmények szerinti működtetésében, folyamatos fejlesztésében. Feladatuknak tekintik a politika, a célok megismertetését és megértetését dolgozóinkkal.

Rendszeres képzéssel biztosítjuk dolgozóink minőség és környezetirányítási, szakmai, környezeti tudatossági fejlődését, s egyben ösztönözzük arra, hogy a hibák javításában aktívak, kezdeményezők és eredményesek legyenek.

A DELTA CAT Kft.vezetése és minden dolgozója kötelezi magát-e szemlélet kialakítására, bevezetésére és fenntartására a Társaság minden szintjén.

Bízom benne, hogy a leírtak elnyerték Tisztelt jelenlegi és jövőbeni megrendelőink tetszését és bizalmát.

A sikeres együttműködés reményében állunk rendelkezésükre.

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...

ISO tanúsítvány I.

ELNYERT PÁLYÁZAT

Logók

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill